COMISSIONS D’AFERS ORGANITZACIONALS

  • COMISSIÓ CONSULTIVA DELS ASPECTES JURÍDICS
  • COMISSIÓ DE PROTOCOL I ACTES: DIA DE LA POLICIA, RECONEIXEMENT DE MÈRITS I D’ORGANITZACIÓ DE CONGRESSOS D’ACCPOLC
  • COMISSIÓ D’IMATGE DE L’ACCPOLC I DISSENY GRÀFIC
  • COMISSIÓ D’ANÀLISI I LEGISLACIÓ D’ARMES DE LA POLICIA LOCAL
  • COMISSIÓ DE SUPORT A LES ACTIVITATS D’ESBARJO I SERVEIS A JUBILATS
  • COMISSIÓ PER ALS ASPECTES DE FEMINITZACIÓ A LES POLICIES LOCALS
  • ESTUDI I ANÀLISI DELS TEMES LTGV I LES POLICIES LOCALS

Reunió amb el Cap Superior de Policia de Catalunya

Reunió amb el Cap Superior de Policia de Catalunya El passat 29 de juny membres de la Junta Directiva...

Read More

Reunió amb la Direcció de l’Escola de Policia de Catalunya

Reunió amb la Direcció de l’Escola de Policia de Catalunya El passat 12 de juliol, membres de la Comissió...

Read More

Reunió amb el Conseller d’Interior

Ahir a la tarda, membres de la Junta d’ACCPOLC i SICPOL ens vam reunir amb el Conseller d’Interior el...

Read More

Gràcies per l’assistència a la Jornada Tècnica ACCPOLC

El passat 30 de juny de 2021, va tenir lloc la Jornada Tècnica ADEVIC Una proposta formativa interessant per...

Read More

28a JornadaTècnica ADEVIC

Benvolgut, Benvolguda, Us fem arribar informació sobre la 28a Jornada Tècnica ADEVIC. Una proposta formativa interessant per part dels...

Read More