PROTOCOL I ACTES: DIA DE LA POLICIA, RECONEIXEMENT DE MÈRITS I D’ ORGANITZACIÓ DE CONGRESSOS D’ACCPOLC