ANÀLISI DE LA COORDINACIÓ OPERTIVA AMB ELS ALTRES COSSOS I SERVEIS RELACIONATS AMB LA SEGURETAT QUE OPEREN AL TERRITORI