PROMOCIÓ I GESTIÓ DEL FORUM D’ESTUDIS DE PRIOXIMITAT POLICIAL