CONEIXEMENT I IMPLEMENTACIÓ DE NOVES TECNOLOGIES DINS L’ÀMBIT POLICIAL