FORMACIÓ DE LES POLICIES LOCALS I D’ENLLAÇ AMB L’INSTITUT DE SEGURETT PÚBLICA I LES DIPUTACIONS