PROMOCIÓ D’ASPECTES FORMTIUS INTERNS I DIFUSIÓ DE NOUS CONEIXEMENTS PROFESSIONALS ALS ASSOCIATS