ESTUDI I ANÀLISI DELS TEMES LTGV I LES POLICIES LOCALS