Reunió amb la Direcció de l’Escola de Policia de Catalunya

Reunió amb la Direcció de l’Escola de Policia de Catalunya

El passat 12 de juliol, membres de la Comissió de Formació de la Junta Directiva ens vam reunir amb la nova directora de l’EPC, la comissaria Cristina Manresa, així com també la inspectora Roser Talaverón, cap de l’Àrea de Continguts de Formació Policial.

 

Va ser una trobada força profitosa i constructiva, on els representants d’ACCPOLC vam donar a conèixer els nostres neguits i queixes, especialment en el tarannà de l’EPC respecte als cossos de la policia local, així com també es va aprofitar per recordar propostes presentades a l’anterior Direcció i fer-ne de noves.

 

La predisposició de la comissària Manresa hi va ser des del primer moment, la qual cosa ens congratula i ens encoratja a poder assolir punts d’enteniment en benefici de tots plegats.

 

L’acta d’aquesta reunió es troba a la nostra intranet per qui estigui interessat en els continguts tractats.