Presentat el nou sindicat SICPOL

Aquest passat dijous 13 de desembre de 2018, al Centre de Convencions de Badalona, es va presentar el Sindicat de Caps i Comandaments de la Policia Local de Catalunya (SICPOL), impulsat per l’Associació de Caps i Comandaments de Policia Local de Catalunya (ACCPOLC) amb l’objectiu de defensar els interessos econòmics, socials i professionals de caps i comandaments de les policies locals de Catalunya.

Aquest nou sindicat s’integra a la Federació de Professionals de la Seguretat Pública de Catalunya (FEPOL), organització sindical majoritària al cos de Mossos d’Esquadra i a les Policies Locals.

A la jornada va participar el president d’ACCPOLC i superintendent de la Guàrdia Urbana de Badalona, Conrad Fernández, i es va comptar amb la presència de l’alcalde de la ciutat, Alex Pastor. Així com amb l’assistència de diferents caps i comandaments de les diferents policies locals catalanes.

Durant la presentació, SICPOL es va destacar la necessitat i de lluitar pel desenvolupament, per llei, d’un model policial que integri i reconegui el paper de les policies locals; que es reconegui la tasca de caps i comandaments d’aquests cossos, com a actors sindicals; que es defensin les seves funcions davant de “qualsevol ingerència contrària a la gestió de la seguretat pública amb criteris estrictament tècnics”, sent un instrument de solidaritat col·lectiva entre els comandaments i doni cobertura i assistència jurídica en casos d’assetjament psicològic laboral.