ANÀLISI I ESTUDI DE PROJECTES INTEL·LIGÈNCIA PLOCIAL I PREDICTIVA